Seniman Kemudian Lain Essay
Seniman Serta Lain

Seniman Kemudian Lain Essay

Tajuk: Perbandingan dalam antara Syed Ahmad Jamal dan Abdul Latif Mohidin. Seperti negera-negara barat yang sentiasa terkenal dengan kesenian tersendiri, negeri kita juga tidak tertinggal dari segi memertabatkan kesenian budaya…..